ساعت ۳:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱/٢۳   کلمات کلیدی: ایا تاکنون می دانستی

)دوربین عکاسی چگونه کار می کند؟
با فشار یک دکمه در دوربین عکاسی ،به نور اجازه داده می شودبه مقدار کمی وارد عدسی دوربین شود.نور تصویری بر روی فیلم داخل دوربین به وجود می آورد.فیلم عکاسی با ماده شیمیایی مخصوصی روکش شده است و وقتی نور ببیند به آرامی تغییر می کند. فیلم باید در مواد شیمیایی دیگری قرار داده شود تا عکس ظاهر شود . در بعضی از دوربین ها ظهور عکس در خود دوربین انجام می شوند و بیرون نمی آیند و در واقع در این نوع دوربین ها احتیاجی به تاریک خانه نیست.

2)بزرگترین بنا ساخت بشر در کجا قرار دارد؟
بزرگترین بنایی که تا کنون بشر ساخته است،در یک دکل تلویزیون در نزدیکی ورسای لهستان است که حدود 645 متر بلندی دارد.طویل ترین دیواری که تا کنون ساخته شده ،دیوار بزرگ چین است که کل طول این دیوار حدود6420 متر ،ارتفاع آن برابر2/1 مترو پهنای آن حدود 1متر است .
این دیوار برای جلوگیری از تهاجم مغولها بین سالهای 200 تا 300 قبل از مسیح ساخته شد.برای ساخت این دیوار از 300000 نفر استفاده شد.
مغز انسان چقدر وزن دارد؟

میانگین وزن مغز انسان بالغ در مردها حدود 4/1 کیلوگرم و در زنها حدود 3/1 کیلوگرم است .وزن مغز نوجوانان حدود 998 گرم است.
راکتور هسته ای چگونه کار می کند؟

راکتور قلب یک مرکز انرژی هسته ای است .در راکتور سوخت اورانیوم گرمای خیلی زیادی را در سیم ایجاد می کند.از گرمای تولید شده برای جوشاندن آب استفاده می شود. جریان آب گرم به طرف ژنراتورهای الکتریکی رفته و الکتریسیته تولید می شود .
در راکتور سوخت اورانیوم با ذراتی که نوترون نامیده می شوند بمباران میگردند و هسته از اتمهای اورانیوم جدا می شود و به هسته های کوچکتری تبدیل می گردد.اتم های شکافته شده اورانیوم ،چنین گرمای زیادی را تولید می کنند.
نوزادی که تازه متولد شده است به چه مقدار خواب ر شبانه روز نیازمند است؟

نوزادهایی که تازه به دنیا آمده اند تقریبا در تمام مدت شبانه روز حدود 18 تا 20 ساعت در خواب هستند. آنها وقتی گرسنه شوند بیدار می شوند.این کار معمولا هر دو یا سه ساعت یکبار انجام می گیرد.
ناخن با چه سرعتی رشد می کند؟

سرعت رشد ناخن در سال حدود5/2 تا 5 سانتی متر است.اگر ناخنها به طور مرتب کوتاه شوند،هر 6 ماه یکبار به اندازه یک ناخن جدید بر روی انگشتان ناخن خواهد رویید.اگر ناخن ها کوتاه نشوند رشد آنها کم و کمتر می شود .ناخنها تا حدود61 سانتی متر می توانند بلند شوند. اگر ناخنها بیش از حد بلند گردند،پیچ خورده و حلقه می شوند و جلوی حرکات دست را می گیرند.
اقیانوس ها تا چه حد عمیق هستند؟

عمیق ترین اقیانوس ، اقیانوس آرام است .عمق این اقیانوس در گودال ماریاناس نزدیکی فیلی پین حدود 11 کیلومتر ثبت شده است.