ساعت ٥:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/٢٤   کلمات کلیدی: داستان های متا فیزیکی
آدم عجیبی که از همه چیز خبر دارد.

عجیب ترین مرد امروز جهان شخصی است به نام پتر هورکوش که دارای بزرگترین نیروهای مکتوم در روان انسانی است. پتر هورکوش به فاصله یک ماه از گمنامی به منتهای درجه اشتهار و معروفیت رسیده است این مردم قادر است که از فواصل بسیار دور اشیاء و اشخاص را مشاهده کند در حالی که با چشمهای بسته در یک اطاق نشسته باشد. پتر هورکوش از اهالی هلند است. شغل سابق او تخم گل فروشی بود. یک روز موقعی که در باغچه خود مشغول بکار بود ناگهان دریافت که چشمهای او مثل اینکه زیر زمین را مشاهده می کند و می بیند که آنجا یک شیئی آهنی مدفون است. پتر برای آزمایش خود زمین را حفر کرد و در عمق هشت متری یک عدد شمشیر کهنه یافت. این کشف چنان حال او را تغییر داد که از همانجا یکسره به اطاق خود رفت و مدت چهار روز ابداً از آنجا خارج نشد بعد از چهار روز وقتی که در را بروی خانواده خود باز کرد همه دریافتند که پتر شخص تازه ای شده است. بزودی در تمام شهر و سپس در تمام خاک امپراطوری شهرت یافت که پتر هورکوش نیروی عجیبی و مخصوصی شبیه به رادار دارد. انجمن تحقیقات علمی و آکادمی امپراطوری هلند مأمور تحقق و مطاله در اطراف این شایعه گردید ولی بزودی پس از چند آزمایش گوناگون که از پتر به عمل آمد تمام علما به اتفاق آرا تصدیق و قبول کردند که پتر دارای نیروی فوق العاده و بی سابقه ایست که تا به حال نظیر آن دیده نشده است. یکی از آزمایشهایی که از پتر شد این بود که از او خواستند که تعیین کند در جعبه جواهرات ملکه چه اشیایی و به چه صورتی وجود دارد. پتر مانند آن که عکس برداشته باشد جزئیات را شرح داد ولی البته چون هنوز در مراحل اولیه تکوین نیروی خود بود دچار حالت بدی شبیه به اغماء شد. بار دیگر به پتر گفتند که جای فعلی کودک یکساله ای را که مدت چهار ماه است مفقود شده است تعیین کند. پتر با در دست گرفتن عکس کودک به فاصله ده دقیقه گفت که این طفل مرده است و قبر او هم یکی از باتلاقهای نزدیک دریاچه است و پس از آنکه به آنجا رفته و با وسائلی در باتلاق جستجو کردند جسد طفل را یافتند.

پتر هورکوش امروز لقب (رادار انسان) را گرفته است و از تمام نقاط مردم برای دیدن او هجوم می آورند ولی پتر اعلام کرده است که نیروی خود را جز در راه خیر و صلاح بشر بکار نخواهد انداخت و هرگز به خواهش و فشار هیچ کس حاضر نخواهد شد که نیروی پاک و خداوندی خود را در راههای بدست آوردن پول و غیره آلوده و ناپاک سازد. (خواندنیها)