ساعت ٤:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢٧   کلمات کلیدی: دانستنی ها و ترین های آبزیان

تعداد تخم در ماهیهای تخمگذار
ماهی آزاد 9 کیلوگرمی تا 14000 عدد تخم میگذارد. یعنی بازاء هر کیلوگرم وزن بدن حدود 1500 عدد یا بیشتر تخم تولید میکند. تعداد تخم در برخی دیگر از ماهیها بشرح زیر است :

ماهی هاداک 250000 عدد

ماهی په لیس 500000 عدد

ماهی سل 570000 عدد

کفشک ماهی 1000000 عدد

ماهی کپور معمولی تا 2500000 عدد

ماهی هالیبوت 2750000 عدد

ماهی کاد 6650000عدد

ماهی توربوت9000000 عدد