نکات
ساعت ۱٢:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٧/٢٦   کلمات کلیدی: نکات خواندنی

)

 

 

***************

Ø   مدیری که تنها به سود می اندیشد مانند تنیس بازی است که به جای توپ ، چشم بر تابلوی امتیازها دوخته است.

Managing  only for profit is like playing tennis with  your eye on the scoreboard and not on the ball

 

Ø   اگر می خواهید دلیل خوب کار نکردن افرادتان را بدانید ، کنار آینه بروید و دزدانه بدان بنگرید.(کارزیردستان را در آینه خود بنگرید)

If you want to hnow why your people are not  performing well, step up to the mirror and take a peek

Ø   فروتنان خود کم بین نیستند، تنها  کم به خود می اندیشند.

People with humility don’t  think  less of themselves , they just think of themselves less.