ساعت ۱٢:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱٦   کلمات کلیدی: کتاب ( پندنامه بزرگمهر حکیم ) (قسمت ششم)

107 – زیرا تن جدا از جان کالبدی است ناتوان و جان جدا از تن روحی است ناگرفتنی ( =مجرد و انتزاعی )، و زمانیکه با یکدیگر آمیخته شدند قوی و بزرگ ( و ) سودمند ( می شوند )

108 – بخت چه و کنش چیست؟

109 – بخت علت و کنش بهانه چیزی (ی) است که به مردمان رسد.

110 – مال گیتی به چه ماند؟

111 – به چیزی که در بوشاسب (= خواب و رویا ) بینند، چه خوب، چه بد، و آنگاه که از بوشاسب.............