ساعت ۱٢:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱٦   کلمات کلیدی: کتاب ( پندنامه بزرگمهر حکیم ) (قسمت هفتم)

 

 

127 – کوشایی آن که ( مرد ) نیکویی پیشه کند و نسبت به کار تعهد شده نیز با بی گناهی و بی رنجگی بکوشد.

128 – جهشیاری نام نیک و نیک فرجامی کار است.

129 – چه کسی فرمانرواتر است ؟

130 – سپهر کیهان بختار ( = تقسیم کننده جهان )

131 – چه کسی راست تر است ؟

132 – زمان مقدر شده.

133 – چه کسی شگفت تر است ؟

134 – آن که او را زمان ( = عمر ) بیشتر...............