کتاب ( پندنامه بزرگمهر حکیم ) ( قسمت هشتم )
ساعت ۱٢:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱٦   کلمات کلیدی: کتاب ( پندنامه بزرگمهر حکیم ) ( قسمت هشتم )

151 – چه کسی ناخرسندتر است؟

152 – کینه ور آزرده توانا.

153 – چه کسی آزارنده تر است؟

154 – شوی سهمگین بدرفتار، فرزند روزگزد ( = کسی که هر روز به رنگی در می آید ).

155 – چه کسی سهمگین تر است؟

156 – پادشاه حساس کشسده.

157 – چه کسی اندوهمندتر است؟

158 – ( شخص ) شایسته، زمانیکه به ناشایسنگی رشد و ( شخص ) نیرومند، زمانیکه به ناتوانی رسد، ( شخص ) امیدوار، زمانیکه به ناامیدی ...............................