ساعت ۱٢:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱٦   کلمات کلیدی: کتاب ( پندنامه بزرگمهر حکیم ) (قسمت دهم )

 

187 – کدام پدشاه و سالار بهتر است؟

188 – آن که مردم دوست تر و زمانه سنج تر ( و ) در نیکی به مردمان کردن به آیین تر باشد.

189 – و کدام دوست بهتر است؟

190 – آن که فریادرس تر و در سختی یارتر باشد.


191 – چه کسی بیشتر دوست است؟

192 – او که فرو تن تر و بردبارتر و چرب آوازتر ( = نرم گفتارتر ) باشد.

193 – چه کسی بیشتر.......